Sprachen

Polski

PORADNICTWO PRZECIWKO DYSKRYMINACJI BRANDENBURGIA

Poradnictwo dla osób dotkniętych dyskryminacją, ich bliskich, pomocnic i pomocników oraz punktów pomocowych

NIKT NIE MA PRAWA PAŃSTWA DYSKRYMINOWAĆ!

Nikt nie ma prawa Państwa obrażać, krzywdzić lub dyskrymi-nować z powodów rasistowskich lub antysemickich, z powodu Państwa pochodzenia, języka, koloru skóry, Państwa imienia lub religii.

Mogą Państwo bronić się przeciwko temu i żądać swojego prawa do równego traktowania.

Zwrócie się Państwo do nas, jeśli są Państwo obrażani lub dyskryminowani podczas szukania mieszkania, w szkole, na zakupach, przy zawieraniu umowy, w czasie wolnym, podczas wizyty lekarskiej, w instytucjach socjalnych, przez urzędy, policję, w przestrzeni publicznej lub innych sytuacjach życia codziennego.

Możliwe są do przeprowadzenia różne strategie przeciwko dyskryminacji. My informujemy i doradzamy Państwu o przy-sługujących prawach i różnych możliwościach działania.

Państwo maja prawa i obrona własnej osoby jest ważna!

Doradzamy państwu:

 • w całej Brandenburgii
 • w miejscu Państwa wyboru
 • bezpłatnie
 • dyskretnie
 • niezależnie od urzędów
 • na życzenie w towarzystwie tłumaczy
 • stoimy po Państwa stronie i wstawiamy się w Państwa sprawach

 

Wspomagamy państwa:

 • jeśli chcieliby się Państwo bronić się sami
 • jeśli chcieliby Państwo, żebyśmy zainterweniowali w instytucjach lub u osób Państwa dyskryminujących
 • na życzenie we współpracy z wyspecjalizowanymi prawniczkami i prawnikami oraz ekspertkami i eks-pertami pracy przeciwko dyskryminacji oraz z innymi instytucjami fachowymi
 • za obupólnym życzeniem przy nawiązaniu kontaktu z innymi dotkniętymi dyskryminacją
 • przy wzmocnieniu Państwa poczucia własnej war-tości

 

Doradctwo przeciwko dyskryminacji Brandenburgia

Jako członek Związku Przeciwko Dyskryminacji na terenie Niemiec (advd) pracujemy według jego standardów dla wykwalifikowanego poradnictwa przeciwko dyskryminacji.

Domagamy się lepszej ochrony osób dotkniętych dyskry-minacją i walczymy o konsekwentne działania przeciwko dyskryminacji we wszystkich obszarach życia społecznego.

Poradnictwo Przeciwko Dyskryminacji pracuje pod auspi-cjami Związku Perspektywa Ofiar T.z., które utrzymuje od roku 1998 punkt poradnictwa dla ofiar przemocy prawico-wej i rasistowskiej, a od 2008 roku Poradnictwo Przeciwko Przemocy Brandenburgia.

Działalność Poradnictwa Przeciwko Przemocy Brandenburgia jest finansowana z darowizn oraz ze środków Pełnomocnika Kraju Związkowego Brandenburgii, miasta Poczdam, Ministerstwa Finansów Kraju Związkowego Brandenburgii i Punktu Przeciwko Przemocy na płaszczyźnie krajowej.

Antidiskriminierungsberatung Brandenburg/Opferperspektive e.V.
Rudolf-Breitscheid-Straße 164

14482 Potsdam
Telephone: +49 (0)331 581 07676
Fax: +49 (0)331 817 00 01
E-Mail: antidiskriminierung@nullopferperspektive.de
www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de
Kontakt

Darowizna:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE34100205000003813100
BIC: BFSWDE33BER
Cel: Antidiskriminierung