Sprachen

Tiếng Việt

TƯ VẤN CHỐNG KỲ THỊ BANG BRANDENBURG

Văn phòng tư vấn của chúng tôi là độc lập, giúp đỡ bạn, nếu bạn bị kỳ thị do màu da, xuất xứ, tên, tôn giáo, ngôn ngữ hoặc cách sống của bạn. Bạn hãy đến chúng tôi khi bạn bị coi khinh hoặc bị xúc phạm trong những hoàn cảnh sống hàng ngày, nếu bạn bị thiệt thòi khi tìm nhà ở, ở chỗ làm
việc hoặc trong thời gian rỗi hay khi bạn bị công sở đối xử không công bằng.
BẠN CÓ THỂ TỰ VỆ CHỐNG LẠI VÀ ĐÒI QUYỀN
ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG!

Chúng tôi tư vấn bạn;

  • ở khắp mọi nơi ở Brandenburg
  • tin cậy
  • miễn phí
  • không phụ thuộc vào công sở
  • theo nguyện vọng có phiên dịch
  • thiên vị: chúng tôi đứng về phía bạn và tư vấn cho quyền lợi của bạn.

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn;

  • khi bạn muốn tự bảo vệ mình
  • khi bạn muốn chúng tôi can thiệp với nơi / người kỳ thị
  • theo nguyện vọng có thể hợp tác với các luật sư chuyên ngành và các chuyên gia khác.

 
Chúng tôi vui mừng, khi bạn liên lạc với chúng tôi.

Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam
+49 (0)331 581 076 76
antidiskriminierung@nullopferperspektive.de